top of page

Imi Lichtenfeld    De oprichter

 

Imi Lichtenfeld (Sde Or), werd geboren in 1910 in Boedapest. Geïnspireerd en aangemoedigd door zijn vader Samuel, een voormalig circusacrobaat en worstelaar, leraar lichamelijke opvoeding, rechercheur en hoofdinstructeur van de provinciale politie die bekend stond om zijn lessen in zelfverdediging, beoefende Imi vele sporten.

 

Uiteindelijk legde hij zich toe op gymnastiek, worstelen en boksen en nam gedurende tien jaar actief deel aan een groot aantal wedstrijden, waarvan hij vaak als overwinnaar uit de bus kwam, vooral bij het worstelen.

 

De strijd tegen het fascisme ligt aan de oorsprong van het ontstaan van Krav Maga. 

Toen in de jaren dertig het fascisme opdook, verzamelde Imi een groep jonge atleten om zich heen, die als opdracht hadden de plaatselijke Joodse gemeenschap te beschermen door tegen de fascistische troepen te vechten. Hij nam deel aan vele gevechten, waardoor hij zich bewust werd van de verschillen tussen straatgevechten en sportwedstrijden. De eerste beginselen van Krav Maga waren geboren.

 

Door zijn toedoen werd hij al snel impopulair bij de plaatselijke autoriteiten en moest hij Bratislava verlaten. Zijn reis duurde twee jaar, aan het einde waarvan hij in Israël aankwam, zich aansloot bij de Haganah (paramilitaire organisatie van de Joodse bevolking) waar hij de basistechnieken van zelfverdediging onderwees, en vervolgens zijn activiteiten voortzette binnen de Tsahal, het Israëlische leger.

Officiële introductie van Krav Maga in het Israëlische leger.

Het was in Tsahal, gedurende twintig jaar, dat Imi zijn systeem perfectioneerde, terwijl hij les gaf aan instructeurs en leden van de elite-eenheden van het leger. Tijdens zijn diensttijd, schreef Imi de officiële handleiding voor zelfverdediging en hand-tot-hand gevechten. In 1964 verliet hij het leger, maar bleef toezicht houden op Krav Maga instructie in zowel militaire als rechtshandhavingscontexten.

Krav Maga aanpassen aan burgers.

Naast deze activiteit werkte hij onvermoeibaar aan het verfijnen, verbeteren en aanpassen van Krav Maga aan de behoeften van de burgerbevolking en stond hij aan de wieg van de oprichting van de IKMF.

Later werd Krav Maga geïntegreerd in het burgerleven, zowel in particuliere als openbare instellingen, nadat het was erkend door het Ministerie van Nationale Opvoeding. Uiteindelijk verspreidde het zich over de hele wereld en wordt het momenteel onderwezen in Frankrijk en de Verenigde Staten.

 

Het door Imi ontwikkelde Krav Maga-systeem is gebaseerd op morele en menselijke waarden, die het belang van integriteit, nederigheid en respect voor anderen benadrukken.

Imi Lichtenfeld overleed op 9 januari 1998 op 87-jarige leeftijd, maar zijn opvolgers gaan door met het verbeteren, aanpassen en verspreiden van Krav Maga in vele landen in Europa en de wereld, via de Internationale Krav Maga Federatie.

Imi lichtenfeld
Imi lichtenfeld
Imi lichtenfeld
Imi lichtenfeld
bottom of page